Een zweethut is een bouwwerk van wilgentakken die naar elkaar toegebogen zijn. Als deze afgedekt is met een aantal lagen wollen dekens worden daar inipi-ceremonies in gedaan. Zweethutten komen voort uit eeuwenoude tradities van de oorspronkelijke volkeren van de wereld. Ze hebben als doel meestal reiniging of heling maar spiritualiteit en ontspanning zijn elementen die er ook onderdeel van kunnen zijn.

De zweethutceremonies die op de Kunstwei gedaan worden, stammen uit een traditie van de oorspronkelijke bewoners van Amerika (wat wij indianen noemen). Tijdens een zweethutsessie wordt er water over gloeiend hete stenen gegoten waarmee de warmte in de zweethut wordt opgevoerd. De stoom heeft het effect als in een sauna alleen naast de reinigende en de ontspannende werking is het ook mogelijk om een stuk spiritualiteit (met zang en gebed) en heling te ontmoeten.

Een Zweethutsessie duurt bij ons ongeveer een uur maar gedurende de dag ga je er meerdere keren in. Je bent de hele dag bezig met de ceremonie en uiteindelijk geeft het een groot gevoel van gelukzaligheid. Kom het eens ervaren.